?
danhuang机
XD-08无凸轮danhuang机

     XD-08无凸轮danhuang机是一款无凸轮数控万能danhuangzhuan线成xing机,加工线径为3.0-8.0mm,shi用于加工各种精密danhuang及线成型等产品,诸如拉huang、niuhuang、压huang、蝬in韍uang、yixingdanhuang和复杂线成xing等。

  lol竞猜XD-08无凸轮danhuang机采用台湾电脑控制系统(工yeWindows7,触mo屏),日本安川伺fu电机(Yaskawa Servo Motor),bingyun用独特的无凸轮和无摇bi设计,刀架由ba组伺fu电机独立控制,刀架8轴、送线轴1轴、zhuanxin1轴、zhuan线1轴和卷曲1轴。其统成由曲柄lian杆成xing系统、送线和zhuan线系统、绕线xiao直系统及zhuanxin系统组成。

  gai无凸轮danhuang机可配daiye压jian刀装置,切割噪音小,duixin棒及机器的损害为零。极大的增加了danhuang加工范wei,精密准确,调机快速,lol竞猜稳定。